foto 1

Foto 1

Regenboog 1

 

Uitleg Rainbowchildren foto 1

 

Het meisje.

 

Op foto 1 is een meisje te zien. Dit meisje staat symbool voor het goede in ons zelf.(het kind in ons zelf) Het goede in ons zelf wil en moet ontwikkeld worden. Volgens sommige bronnen heeft God de schepping perfect gemaakt. Behalve de mens was nog niet af. Er is aan de mens nog iets wat kan en ontwikkeld moet worden.

 

Het zwart

 

Soms kom je op een punt in het leven, waar je niet meer verder kunt. Je leeft voor je gevoel in het donker (dit is het zwart op de foto onze buitenkant) als je je dit bewust bent zal je opnieuw geboren moeten worden. Dit is het moment om je opnieuw te verbinden met God. Vanaf het moment dat wij geboren worden loopt God met ons mee, maar op het moment dat wij ons verbinden met God, gaan we Hem ook ervaren. Ik noem dit zelf de magie van het leven. Het begrijpen van God valt niet mee. Hiervoor kun je gebruik maken van meesters. Voor mij is dit Jezus. Jezus is als een soort prisma. Als je een prisma in wit licht plaats (het witte licht wat voor God staat) dan komen er regenbogen te voorschijn.

 

De regenboogstralen

 

Deze regenboogstralen zijn de lessen die we moeten leren. Als wij het witte licht toelaten in ons leven. Kunnen we aan de hand van de regenboogstralen (levens lessen) ons leven leren begrijpen.

Mensen die bekend zijn met chakra’s zullen opgemerkt hebben dat de regenboogstralen daar het lichaam raken waar de chakra’s zich bevinden. Achter de chakra’s zit een hele psychologie. Deze psychologie is een heel goed hulpmiddel op onze levensweg.

 

Stapeltje stenen

 

Elke keer als we een les geleerd hebben mogen we deze toevoegen aan ons stapeltje stenen en zo ontwikkeld ons kind in ons zelf zich. Als we het voor elkaar krijgen om ons kind in ons zelf gelijk te stellen met onze buitenkant dan hebben we dat bereik wat ons absolute geluk brengt. Wat in sommige bronnen verlichting word genoemd.

 

Voetstapjes

 

Als we deze weg gaan kom je momenten en situaties tegen die niet te verklaren zijn, dit zijn de momenten waar jij je bewust word dat we niet alleen staan maar dat we deel uitmaken van een veel groter geheel en ook gesteund worden door dit grotere geheel. (dit zijn de voetstapjes op de foto)

 

De beer

 

De beer staat voor onze persoonlijke begeleider. In het christendom noemt men deze je bescherm engel en in andere bronnen noemen ze dit je gids.

 

“toeval is waar God anoniem wil blijven”

“elke lange weg begint met de eerste stap”

 

In deze binnen wereld voel je je heel veilig, maar vaak ook eenzaam.